Gyvenamojo namo ir svirno remontas Mogylų k. 3, Andrioniškio sen.